Paola Nez Solorio
Mariachis Festival
2011
Mariachi Las Tapatías getting ready to perform